Björn Franzén och Lasse Ahlner,Visby

fantuAnsluter denna gång från Gotland till Addis Abeba och Bahir Dar via gotlandsfärjan och Ethiopian Airlines. Resan t.o.r. kostar per person ca. 7.000 kronor som vi som vanligt betalar från egen ficka. Resan tar från Gotland till Addis Abeba inalles ca 18 timmar. Sedan flyger man med propellerplan på ca 1,5 timme till Bahir Dar ca 500 km norrut. Under väntetiden i Addis Abeba träffar vi först på Fantu, som är Samuel Assafas fru. Hon är synnerligen behjälplig med att få vår utrustning genom tullen. Framförallt har vi bekymmer med en ny sugmotor som intresserar tullen mycket. Vi får betala en mindre tullavgift för att få apparaten in i landet. En lång process dock som vi vant oss vid.

Gebeyaw sVi träffar också dr. Gebeyaw som är en av delägarna i Gamby Hospital i bahir Dar samt i den utbildningsstation som finns i Addis. Ett intressant möte där vi får kännedom om den metod för vidareutbildning som kallas Leicester-modellen. Häri innefattas en metod för vidareutbildning av personal med tidigare lägre utbildning och erfarenhet av sjukvård runt om i Etiopien. Det hela drivs på privat basis men välkomnar såväl offentligt som privat arbetande sjukvårdspersonal. En möjlig modell för oss att arbeta vidare med i tandvårdsutbildning runt Bahir Dar området?

Ett hjärtligt mottagande fick vi sedan på kvällen av vår kompanjon och vän Samuel Assafa när Vi anlände i kvällsmörkret till Bahir Dar.

P2020140Vi bodde i princip hela perioden hemma hos våra gästfria vänner .Vi trakterades på ett utomordentligt sätt med måltider och trevligt sällskap där också Samuels och Fantus vänner kom på, besök. Att de afrikanska fotbollsmästerskapen pågick under vår tid i staden bidrog ju förstås till en hel del samvaro runt TV-apparaten med känsloladdade utspel från oss alla, fotbollsintresserade eller ej.

Dagarna under första vecka tillbringades på kliniken inne i stan i det sk "Försäkringshuset" pga vem som äger fastigheten. Vi bytte ut gammal utrustning i form av op-stol
PICT2686
och reinstallerade och nyinstallerade röntgen som nu finns i två olika rum.

Den sk "blå avdelningen " av kliniken (väggarnaär blåmålade) består nu bl.a. av ett "öronrum" där dr. Samuel kan ta emot sina öronpatienter, vilka huvudsakligen har problem med öronvax och därmed svårt att höra.
PICT2690
En liten öronsug samt en en utmärkt öronlampa tillsammans med an bra patientbrits kompletterar detta rum som dagligen har minst ett tiotal patienter. Förutom detta rum har vi ett undersökningsrum där nu den gamla Anatom-stolen står inkopplad men tv utan avlopp ,tryckluft och vatten. Sedan finns ett röntgenrum med vanlig dental röntgen samt den tidigare installerade digitala OPG-utrustningen. Dessvärre lyckades vi inte få scannern att komma igång. Nytt försök förväntas via bl.a. Hans Forsslunds nästa insats?

Ett annat stort problem är att ingen av de befintliga autoklaverna tycks gå att få i funktion. Då behovet är av mycket stor prioritering inköptes en indisk "autoklav" som installerades. Denna har dock bara en
begränsad effekt och kan knappast motsvara de krav vi ha för att slippa smittorisk av typ HIV bla. Tills vidare måste all risk-desinfektion och sterilisering göras på Gamby Hospital vilket är både tidsödande och dyrt. Vi hoppas kunna få skicka ner en lite mindre men fungerande autoklav inom kort.

Vi har hämtat en hel del material i den andra containern, belägen ca 5 km från staden. Vi kan tyvärr konstatera att utrustning kommer till skada genom värme och korrosion. Vår största oro gäller de narkosapparater som ännu finns kvar i containern. Tre av de ursprungliga apparaterna finns på Gamby liksom den stora mobila röntgenbågen som vi sänt ner.

P2090170

Under den andra vecka behandlades en hel del patienter med olika problemställningar. Stort intresse visades från våra unga kolleger Kassaw och Yitades liksom de blivande tandsköterskorna Addis Alem och Atsed som följde mina behandlingsmoment och förklaringar med stort engagemang,

PICT2694

Dr Kassaw är knuten till universitetet i Bahir Dar men har en egen mycket enkel privat "låda". Han är synnerligen behjälplig med den tekniska delen och visar stort kunnande som kan bli av nytta framledes. Dr.Yitades Arbetar på Gamby-kliniken och har god teoretisk kunskap även han men har mycket kliniskt att lära förutom de extraktioner han väl framförallt utför.

P2090168

Vi har besökt Gamby Hospital där en av grundarna och delägarna ,dr Mekklonnen förevisat sjukhuset .

P2090169
Kanske ett utökat samarbete med denna klinik skulle vara till fördel för Samuel och hans klinik?

PICT2664
Några andra unga tandläkare har också tagit kontakt med oss för att få hjälp att starta upp och utveckla sin verksamhet. Kanske ett sätt att bättra ekonomin för vår klinik på sikt?
Vi nåddes under perioden av ett trist bakslag då SIDA förvägrade oss det bidrag vi hade alla förväntat oss pga deras tidigare utsago. Dags att åka hem för att hålla föredrag och "tigga" vidare alltså. Orkar vi?

PICT2654